top of page

Vårt konsept

Sjøtind AS er et rederi med kjernevirksomhet innen ferge og passasjerfartøy i innenriks fart. Selskapet er etablert i Ålesund,  med ressurser, evner og kunnskap til å utfordre etablerte markeder med nye løsninger og konsept.

Rederiet er drevet av operative ledere med inngående kunnskap både om behovene ombord,
og om forventninger fra kunder, samfunn og myndigheter.  Selskapets strategi er skape trygge og effektive løsninger for passasjerbefordring gjennom systematisk drift og kontinuerlig forbedring av resultater.

 

Sjøtind AS har etablerte ledelsessystemer i henhold til ISO 9001 & 14001 og er sertifisert av Sjøfartsdirektoratet  i henhold til ISM Koden  

Ledelsen

3.png

Erlend Lindseth
Daglig Leder

  • Grey LinkedIn Icon

Erlend har bred erfaring fra maritim bransje og utdannelse både som sjøkaptein og maskinoffiser

M: erlend@sjotind.no

T: +47 47759979

Are_01.jpg

Are Opdahl
Styreleder

 

  • Grey LinkedIn Icon

M: are@sjotind.no

T: +47 90916230

3.png

Linda Synnes
HR /Admin 

  • Grey LinkedIn Icon

M: linda@sjotind.no

T: +47 48404058

3.png

Maria P. Jenset
HR

  • Grey LinkedIn Icon

M: maria@sjotind.no

T: +47 95082510

bottom of page