STIND

Sjøtransport - Passasjerbefordring

shutterstock_1256607346.jpg
shutterstock_548421886.jpg
shutterstock_1193229937.jpg
shutterstock_1111716878.jpg
 

OM REDERIET

Sjøtind AS er etablert i et maritimt miljø i Ålesund. Herfra driver vi vår kjernevirksomhet; sjøtransport av passasjerer og gods i innenriksfart

shutterstock_1838592703.jpg

KONTAKT OSS

 RUTETIDER

MOSJØEN - HUNDÅLA
Gjeldende fra 01.01.2021

 

Sjøtind AS

Postboks 17

6001 Ålesund

post@sjotind.no

©2020 by Sjøtind AS