top of page

Vårt konsept

Sjøtind AS er et rederi med kjernevirksomhet innen ferge og passasjerfartøy i innenriks fart. Selskapet er etablert i Ålesund og i Nordland,  med ressurser, evner og kunnskap til å utfordre etablerte markeder med nye løsninger og konsept.

Rederiet er drevet av operative ledere med inngående kunnskap både om behovene ombord,
og om forventninger fra kunder, samfunn og myndigheter.  Selskapets strategi er skape trygge og effektive løsninger for passasjerbefordring gjennom systematisk drift og kontinuerlig forbedring av resultater.

 

Sjøtind AS har etablerte ledelsessystemer i henhold til ISO 9001 & 14001 og er sertifisert av Sjøfartsdirektoratet  i henhold til ISM Koden

Strategi

Skape trygge og effektive løsninger for passasjerbefordring gjennom systematisk drift og kontinuerlig forbedring av resultater.

Visjon

Å bli en betydelig aktør i maritim samferdsel langs den norske kysten.

Ledelsen

Erlend Lindseth
CEO

M: erlend@sjotind.no

T: +47 47 75 99 79

Are Opdahl
COO / Styreleder

 

M: are@sjotind.no

T: +47 90 91 62 30

Linda Synnes
HR & HSEQ 

M: linda@sjotind.no

T: +47 48 40 40 58

Nataliia Stryzhonok
Økonomi 

M: nataliia@sjotind.no

T: +47 46 65 96 33

bottom of page